logo

(一)捐贈碼簡介

    受捐贈機關或團體可自行選擇3至7位數字為其專屬號碼申辦捐贈碼,受理民眾以捐贈碼捐贈雲端發票。

    捐贈碼可由受捐贈機關或團體印製發送或民眾自行列印,於消費時出示捐贈條碼。

    財政部雲端發票整合服務平臺(下稱平臺)提供捐贈碼資料查詢及列印捐贈條碼之功能。

(二)捐贈碼相關檔案下載

    捐贈碼三折頁(封面)

    捐贈碼三折頁(內頁)

    捐贈碼簡報

   捐贈碼動畫(480P)

   捐贈碼動畫(1080P)